X
GO
Članice » Zrakoplovstvo » Udruga Details
  

AEROKLUB "VITAR"

  • Sjedište: Trstenik 15, 21000 Split
  • Osobe ovlaštene za zastupanje: Frane Franić, Mario Salvador
  • Kontakt osoba: Frane Franić, 098690831
  • e-mail:

    franicf@gmail.com

Područja djelovanja Aerokluba "Vitar" su:

- organizirana letenja preleta za napredne jedriličare

- organizacija i vođenje školskih i trening letova za pripreme natjecatelja.

- organizirana mehaničarska radionica za preglede zrakoplovnih jedrilica.

- program obnove jedriličarskog vitla i obuke na poletanje sa vitlom.